Hakkımızda

Oğuzhan Kırlı

OĞUZHAN KIRLI

İlk, orta ve lise tahsilini doğduğu şehirde, üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirerek (2002) tamamladı. Ahi Evran Üniversitesi’nde başladığı lisans üstü eğitimi devam etmektedir. Mezun olduğu yıldan itibaren özel eğitim kurumlarında çalışırken bir yandan da akademik dünyayla olan bağlantısı devam ekmektedir. Edebiyatın pek çok alanında bir öğrenme ve öğretme tecessüsünü devam ettirmek niyetindedir. Hafıza teknikleriyle edebiyat öğretiminden uzaktan eğitim aracılığıyla Osmanlı Türkçesi, Eski Türk Edebiyatı ve Orhun-Uygur Türkçesi öğretimine kadar geniş bir yelpazede edebiyatın pek çok alanıyla ilgilenmiştir. Ayrıca bazı bilgi şölenlerine katılmış tebliğler sunmuş biri olan Kırlı, bazı eserlerin günümüz alfabesine aktarılması ve yabancılara Türkçe/Osmanlı Türkçesi öğretilmesi alanlarında da çalışmıştır. Belli başlı çalışmaları aşağıda verilmiştir. Bu çalışmalara bazı sınavlar için üretilen soru bankası, deneme sınavları ve yaprak testler dâhil edilmemiştir.
 

Yapılan Çalışmalar:

 1. Tuhfe-i Nâilî (75-150) Metin-Çeviri-İndeks: (2002) Eser elyazması olup yazı türü rik’adır. Lisans bitirme tezi olarak hazırlanmıştır.
 2. Gençler İçin Osmanlıca Tarih Dersleri: Birleşik Yayıncılık tarafından neşredilmiştir. Şu an 3. baskıyı yapan kitap yakın zamanda 4. baskıya girecektir.
 3. Osmanlıca Tarih Kitaplarından Parçalar: Özellikle 19. yy’da kaleme alınmış olan Osmanlı tarihlerinden derleme olan kitap basıma hazırlanmakta, 2013-Aralıkta basımı planlanmaktadır.
 4. Başlangıçtan Günümüze Anayasalarımız: Kitabın içerisinde yer alan Sened-i İttifâk, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esâsî kısımlarının günümüz alfabesine aktarılması tarafımdan gerçekleştirilmiş ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Uzmanı Tahir Sezer (Osmanlı Yer Adları kitabının yazarı) tarafından kontrol edilip onaylanmıştır. Kitap yayımlanmamıştır.
 5. Sünbülzade Vehbi’nin Sühan Kasidesinde Eleştiri: Ezcümle dergisinin 2012-Temmuz sayısında yayımlanmıştır.
 6. Bir Kelimenin Yanlış Kullanımları Üzerine: Ezcümle dergisinin 2012-Eylül sayısında yayımlanmıştır.
 7. Modern Türk Şiirinde Şeyh Galip Etkisi: Ezcümle dergisinin 2012-Ekim sayısında yayımlanmıştır.
 8. Karaağaç’tan Darüşşafaka’ya Uzanan Bir Vakıf: Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni 2012. BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı).
 9. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Romanında Folklorik Öğeler. (makale yayımlanmamıştır.)
 10. 1839 Tarihli İlk Nüfus Sayımına Göre Karaağaç’taki Sülaleler (Yük. Müh. Ramazan Topraklı ile birlikte). : Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni 2012. BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı). Makalede 1839 tarihli nüfus sayımının orijinal metni günümüz alfabesine aktarılmış ve yöredeki mesleklerden, sosyal yaşantıdan bazı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
 11. 11- Tarih-i Vukû’ât-ı Ermeniyye’nin Neşri Üzerine: Hüseyin Nazım Paşa tarafından kaleme alınan ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 1993’te orijinal metin ve çevirisi ile yayımlanan bu kitabın eleştirisini amaçlayan bir makaledir. Çalışmada Hüseyin Nazım Paşa’nın hayatıyla ilgili yanlış ifadeler tashih edilmeye çalışılmış ve orijinali rik’a olan metnin çevirisinde bulunan okuma hatalarına işaret edilmiştir. Makale yayımlanmamıştır.

Berceste Akademi

Çankaya/Ankara

www

oguzhanhoca.net
bercesteakademi.com

Biz

Edebiyat ÖABT sistemine geçildiği günden bugüne sizlerle burada Berceste Edebiyat Akademisi olarak daima sırt sırtayız.

Facebook Hesaplarımız:

 

İrtibat

Aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle anında irtibat kurabilirsiniz:
  iletisim(@)bercesteakademi.com
  +90312 911 34 59
  +90312 911 34 59